Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní školy a mateřské školy Oloví
Základní škola a mateřská škola Oloví, p.o.

Výchovný poradce

Poradenství poskytované výchovným poradcem
 

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání (pomocí konzultací s pedagogickými pracovníky školy..) a orientační šetření žáků, jejichž vývoj v oblasti výchovy vyžaduje zvláštní pozornost, navrhování řešení a další  péče; informování a konzultace s jejich zákonnými zástupci
 • Vede činnost výchovné komise
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence 
 • Spolupracuje s institucemi (OSPOD, PČR)  a středisky výchovné péče při zajišťování služeb přesahujících kompetence školy
 • Připravuje písemné dokumenty pro spolupráci s institucemi (OSPOD, PČR, SVP)

Metodické a informační činnosti

 • Metodická pomoc pedagogům při řešení a přístupu k výchovně náročným žákům a při řešení opakovaných či výrazných přestupků proti školnímu řádu
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit obsah a rozsah činnosti výchovného poradenství směrem k žákům a jejich zákonným zástupcům

Kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

 • Zajišťuje základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
 • Řídí individuální konzultace se žáky a zákonnými zástupci v oblasti volby povolání
 • Zajišťuje skupinové návštěvy žáků v informačních poradenských střediscích úřadu práce a poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití těchto středisek a veletrhu středních škol
 • Koordinuje předávání informací o administraci přihlášek na střední školy v předmětu praktické činnosti

Základní škola

Školní por. pracoviště

Úřední hodiny:
Po–Pá  7:30–14:00 nebo dle domluvy

Podpora školy pro rodiče a děti:

školní psycholog:  
mdudasiu@zsolovi.cz

speciální pedagog: 
sutah@seznam.cz

výchovný poradce:  
hasvo@seznam.cz

Ovoce a zelenina do škol

Mohlo by Vás zajímat