Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní školy a mateřské školy Oloví
Základní škola a mateřská škola Oloví, p.o.

Speciální pedagog

Poradenské činnosti poskytované školním speciálním pedagogem
 

Depistážní činnost

 • Vyhledávání žáků se SVP (pomocí konzultací s TU, kontroly sešitů žáků..) a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáky se SVP)

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

Realizace intervenčních činností

 • Provádí či zajistí individuální či skupinovou práci se žákem (speciálně vzdělávací činnosti, reedukace, stimulace, kompenzace), vede předmět speciálně pedagogické péče, pedagogickou intervenci a logopedickou prevenci.
 • Spolupracuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s TU, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).
 • Spolupracuje na vytvoření plánu pedagogické podpory (v kooperaci s TU, učitelem předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, s žákem a s ostatními partnery uvnitř i vně školy.
 • Ve spolupráci s třídním učitelem zabezpečuje komunikaci se zákonným zástupcem žáka.
 • Zajišťuje speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy.
 • Vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti.

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace a realizace zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro inkluzi žáků s přiznaným 1. – 5. stupněm podpůrných opatření ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
 • Spolupráce při vytváření školních vzdělávacích programů, PLPP a IVP s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

Základní škola

Školní por. pracoviště

Úřední hodiny:
Po–Pá  7:30–14:00 nebo dle domluvy

Podpora školy pro rodiče a děti:

školní psycholog:  
mdudasiu@zsolovi.cz

speciální pedagog: 
sutah@seznam.cz

výchovný poradce:  
hasvo@seznam.cz

Ovoce a zelenina do škol

Mohlo by Vás zajímat