Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní školy a mateřské školy Oloví
Základní škola a mateřská škola Oloví, p.o.

Školní psycholog

Náplň práce školního psychologa
 

Diagnostika, depistáž

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Depistáž specifických poruch chování
 3. Diagnostika při výchovných problémech žáků.
 4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě + preventista
 6. Screening, ankety, dotazníky ve škole.
 7. Depistáž žáků se sociálním znevýhodněním.

Konzultační, poradenské a intervenční práce pro děti, žáky, pedagogy a zákonné zástupce

 1. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 2. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 3. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 4. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 5. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 6. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 7. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 8. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. Metodická pomoc třídním učitelům.
 2. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 3. Účast na pracovních poradách školy.
 4. Kooperace při poskytování poradenských služeb ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 5. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 6. Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 7. Prezentační a informační činnost.
 8. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním.

Základní škola

Školní por. pracoviště

Úřední hodiny:
Po–Pá  7:30–14:00 nebo dle domluvy

Podpora školy pro rodiče a děti:

školní psycholog:  
mdudasiu@zsolovi.cz

speciální pedagog: 
sutah@seznam.cz

výchovný poradce:  
hasvo@seznam.cz

Ovoce a zelenina do škol

Mohlo by Vás zajímat